پیام مدیرعامل

پیام مدیرعامل

- پیام مدیرعامل شرکت تدبیر سیستم منتخب

 

امروزه عوامل اصلی موفقیت شرکت ها و بنگاههای اقتصادی، داشتن تعهد، تخصص، خلاقیت و احترام به خواسته های مشتریان می باشد و شرکت هایی موفق خواهند بود که بتوانند با دقت و ریزبینی به نظرات و درخواستهای مشتریان گوش فراداده و سپس آن را با دانش و فناوری نوین آمیخته و یک اثر ماندگار خلق کنند.

 

حسین نظیری

مدیرعامل شرکت تدبیر سیستم منتخب

(مبلمان اداری ودکوراسیون داخلی)